On The Rocks Restaurant at Mango Bay Resort


Restaurant Terms & Conditions

Booking được xác nhận cho khoảng thời gian 2 giờ, việc gia hạn sẽ tùy thuộc vào tình trạng bàn còn trống.

Booking của quý khách được xác nhận đến tối đa 15 phút sau thời gian đặt. Sau đó, chúng tôi sẽ xem là quý khách không đến.

Booking của quý khách được xác nhận cho khu vực cụ thể mà quý khách yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm chỗ ngồi hướng ra mặt biển do số lượng khách yêu cầu quá lớn.

Nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ ăn tối. Vì vậy, mỗi khách cần phải đặt tối thiểu một đồ uống và một món ăn.

Đối với các bữa tiệc trên 8 người, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số +84969681821 để đặt chỗ.

The booking is confirmed for a period of 2 hours, any expansion will depend on the availability.

Your booking is confirmed up to 15 minutes after booking time. After that, it will be considered no show.

Your booking is confirmed for the specific area you required. However, we cannot guarantee sea front due to the large amount of requests.