TGI Fridays Diagorou

12 Diagorou Street, Nicosia 1097 , NICOSIA