AOKI Teppanyaki Miami image

AOKI Teppanyaki Miami

7535 N Kendall Dr, Miami, FL 33156, United States, Miami

International $$
AOKI Teppanyaki Miami